Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни

Съгласен/съгласна съм “Ливонест” ООД с ЕИК 206592692 да обработва, в това число събира, използва, съхранява и изтрива, следните мои лични ми данни:

  • Електронен адрес
  • Телефонен номер

Личните данни ще се обработват за следните цели:

  • За изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга
  • За изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на Katt Cafe

Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорно отношение между мен и , а след това за по-краткото от:

  • Предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България
  • Периода от 5 години.

Личните данни ще бъдат прехвърлени на трети лица за маркетингови цели (Mailchimp).

С подписването на настоящото заявявам, че аз лично съм предоставил/а личните си данни.

Прочетох и съм съгласен/а с Общи условия и Политика за защита на лични данни на Katt Cafe.

Запознат/а съм, че ако желая да упражня своите права, следва да адресирам искането си до имейл contact@katt.cafe или до адрес ул. Драгоман 43, Варна, 9002.