Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни

Съгласен/съгласна съм "Ливонест" ООД с ЕИК 206592692 да обработва, в това число събира, използва, съхранява и изтрива, следните мои лични ми данни:
1. Електронен адрес
2. Телефонен номер

Личните данни ще се обработват за следните цели:
1. За изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга
2. За изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на Katt Cafe

Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорно отношение между мен и , а след това за по-краткото от:
1. Предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България
2. Периода от 5 години.

Личните данни ще бъдат прехвърлени на трети лица за маркетингови цели (Google, Mailchimp).

С подписването на настоящото заявявам, че аз лично съм предоставил/а личните си данни.
Прочетох и съм съгласен/а с Общи условия и Политика за защита на лични данни на Katt Cafe.

Запознат/а съм, че ако желая да упражня своите права, следва да адресирам искането си до имейл contact@katt.cafe или до адрес ул. Драгоман 43, Варна, 9002.

Katt Cafe

Кафене с котки във Варна.

"Ливонест" ООД
ЕИК 206592692


Контакти

E-mail: contact@katt.cafe
Тел.: 052 806 658
Адрес: Ул. Драгоман 43, Варна (9000) 
За работното време, моля, проверете страница "Контакти"

Линкове
Имате отзив?

Молим Ви да посетите страницата тук, за да оставите подробен отзив, който ще ни помогне да се подобрим в бъдеще!

AI Website Maker